Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant i <3 bab3Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 48 Deviations 642 Comments 29,182 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


deviantID

tungoy12
i <3 bab3
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconcaochinhan:
CaoChiNhan Featured By Owner Apr 4, 2014
Wow rất hân hạnh được giao lưu với bác, art bác chất thiệt :la::la::la:
Reply
:icontungoy12:
tungoy12 Featured By Owner Apr 14, 2014
hi , Cảm ơn bạn Nhân nhé  nhé . Lâu r mình ko xài DA nữa ;) có gì wa facebook chém gió cũng zui ha.  Work của bạn cũng nice lắm ;)
Reply
:iconcaochinhan:
CaoChiNhan Featured By Owner Apr 15, 2014
Thanks bạn nhiều :D (Big Grin) =P (Razz) 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Feb 22, 2014  Student Interface Designer
oaaa :3 bạn design tuyệt quá *3* tuyệt cú mèo luôn
Reply
:icontungoy12:
tungoy12 Featured By Owner Apr 14, 2014
hì , cảm ơn bạn nhé ;)
Reply
:iconvs3a:
vs3a Featured By Owner Feb 16, 2014  Hobbyist Digital Artist
Mừng sn nhé :)
Reply
:icontungoy12:
tungoy12 Featured By Owner Apr 14, 2014
:)) , cảm ơn bạn , 30 năm rồi mới ghé lại DA , thấy có ng cmsn phải login để cảm ơn liền :)))
Reply
:iconvs3a:
vs3a Featured By Owner Apr 15, 2014  Hobbyist Digital Artist
èo, thấy bác cả dA cả behance đều bỏ không :D
Reply
:icontungoy12:
tungoy12 Featured By Owner Apr 18, 2014
;;) Nay đi làm r toàn hàng ko có đc up bạn à ;;) Lau lâu mới có 1 personal project up đc hoy ;) . tks bạn đã quan tâm nhé :X :X
Reply
(1 Reply)
:iconbenisty:
Benisty Featured By Owner Nov 24, 2012
Hi, please contact me at benistyart@gmail.com i havé ŕ collaboration project i Would Like to propose to you.

Michael Benisty
www.benistyart.com

Thx
Reply
Add a Comment: